เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

การอบรมการสร้างระบบรายงาน ด้วย StimulSoft Fx for java

หลักการทำงานของ Stimulsoft Fx for javaอาศัยการประมวลผลด้วยโปรแกรมภาษา java

      เครื่องมือสำหรับการออกแบบ (Designer)Stimulsoft สามารถทำงานได้บน Window

      Output ของการออกแบบคือไฟล์ นามสกุล .mrt สามารถ นำไปแสดงผลหรือนำกลับมาแก้ไขได้

      การเรียกแสดงผลบนหน้า web browser ผ่าน Url

ลักษณะการเรียกใช้งานของระบบรายงาน

Stimul1

โครงสร้างการทำงานของโปรแกรม

Stimul2
สรุป

สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับระบบฐานข้อมูลได้หลายชนิด Database สามารถใส่พารามิเตอร์ได้ทำให้มีความยืดหยุดในการใช้งานสูง การออกแบบสามารถใช้งานได้ตามผู้ใช้งานโปรแกรมสีสันสวยงามใช้งานไม่ยากมาก

การนำมาประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาล

สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาระบบรายงานของโรงพยาบาลได้ โดยการนำมาสร้างเป็น web application report ของระบบรายงานทั้งหมดในโรงพยาบาลได้
Stimul3