เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

ประชุม Ambulatory Medicine 2019 : Ambulatory Intelligence

  • แนวทางการรักษาในปัจจุบัน Technology มีบทบาทสำคัญในการรักษา โดยเฉพาะ Disruptive Technology เช่น การใช้ตรวจหา Arrythmia โดยการใช้ Smart watch การเข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัยโรคโดยใช้ Artificial intelligence (AI) ฯลฯ ทำให้แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ต้องปรับตัวและมีแรงกดดันที่บุคคลากรทางการแพทย์ที่จะถูกแทนที่ด้วย Technology
  • Precision Medicine กำลังเป็นแนวโน้มการรักษาสมัยใหม่ที่มาแทนที่ Evidence Based Medicine โดยการตรวจหา Biomarker เฉพาะบุคคล เช่น การตรวจ Gene HLA-B∗58:01 เพื่อหาคนที่จะมี Drug hypersensitivity ต่อยา Allopurinol หรือการตรวจหา BRCA gene เพื่อการหาความเสี่ยงต่อการเป็น Breast Cancer ฯลฯ การตรวจเหล่านี้ปัจจุบันจะสามารถตรวจเป็น OPD Case ได้มากขึ้นและมีแนวโน้มจะตรวจเพิ่มขึ้นเพื่อให้การรักษาได้ผลดี และหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการรักษา
  • ส่วนอื่นของการประชุมจะเป็นการ Update เรื่องที่น่าสนใจ เช่น การใช้กัญชาทางการแพทย์ : สารที่ออกฤทธิ์สำคัญในกัญชา มี 2 ตัวคือ Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD)

THC มีฤทธิ์เมาเคลิ้ม ใช้แก้อาเจียน ใช้ลดปวด/คลายกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดโรคจิตประสาทหลอนและเสพติดได้

CBD สามารถต้านฤทธิ์เมาประสาทหลอน ทำให้สงบลดอาการวุ่นวาย ใช้ลดอาการปวดได้บ้าง (กำลังศึกษาในหลายโรค)

         และไม่เป็นสารเสพติด

     ปัจจุบันข้อบ่งชี้ตามกรมการแพทย์ มีทั้งหมด 4 ข้อ โดยจะใช้ได้เมื่อการรักษาปกติไม่ได้ผลเท่านั้น  คือ

1. อาการคลื่นไส้อาเจียน จากการรับยาเคมีบำบัด

2. อาการปวดประสาท

3. กล้ามเนื้อหดเกร็งในคนไข้ Multiple sclerosis

4. โรคลมชักที่ดื้อยา

          ผู้สรุปการประชุม : นพ.ณัฐพล พรรณเชษฐ์