เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11 ราย ทั้งหมดเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศคูเวตและได้เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้าน ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,945 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.74 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 74 ราย หรือร้อยละ 2.41 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 57 ราย มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,076 ราย

          หลังจากที่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 หลายสถานประกอบการสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้เป็นอย่างดี อาทิ ห้างสรรพสินค้า สถานเสริมความงาม คลินิกเวชกรรม ส่วนสถานที่สาธารณะ เช่น ตลาดนัด สถานที่ออกกำลังกาย ยังถือว่ามีความเสี่ยง ขอให้ประชาชนเข้มมาตรการหากเข้าใช้บริการ อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะมีการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 3 สำหรับกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมีการพิจารณาในวันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) และอนุญาตให้เปิดบริการได้ กระทรวงสาธารณสุขขอเน้นย้ำให้เจ้าของกิจการทุกแห่งเตรียมความพร้อมในมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งจากผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน โดยปฏิบัติตามมาตรการ อาทิ การวัดไข้คัดกรองทุกคนที่เข้าพื้นที่ และให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า จัดทางเข้าออกทางเดียว จัดตั้งจุดวางแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จัดพื้นที่ให้บริการโดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร จำกัดจำนวนคนและระยะเวลาการรับบริการแต่ละครั้ง มีการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ราวบันได ราวจับ ปุ่มกดลิฟต์ ห้องน้ำ ก๊อกน้ำ โต๊ะ ทุก 2 ชั่วโมง เป็นต้น เนื่องจากอาจมีละอองน้ำมูก น้ำลาย ที่มาสัมผัสพื้นผิวเหล่านี้ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด 19 ได้ 

          ส่วนประชาชนจะต้องการ์ดไม่ตก ขอให้รักษาสุขอนามัยส่วนตัวที่ได้ปฏิบัติเป็นอย่างดีมาตลอด ทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือให้สะอาด และการเว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก และปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย เมื่อเข้ารับบริการในสถานที่ต่างๆ ให้ลงทะเบียนเข้า-ออก ในแพลตฟอร์มไทยชนะที่รัฐบาลจัดทำขึ้น เพราะหากป่วยจะง่ายต่อการสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังโรคได้รวดเร็ว

******************************  29 พฤษภาคม 2563

************************************


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 19 view
 วันที่ประกาศข่าว : 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:32 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 14 ราย รวมผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,945 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.08 ของผู้ป่วยทั้งหมด เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 63 ราย หรือร้อยละ 2.06 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 11 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและได้เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (จากกาตาร์ 6 ราย, คูเวต 4 ราย, อินเดีย 1 ราย) ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 57 ราย มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,065 ราย

          สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนไทยที่เดินทางกลับเข้าประเทศ ที่ทยอยเดินทางมาด้วยเครื่องบินและด่านพรมแดน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อให้คนในประเทศ รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดมาตรการรองรับคนไทยกลุ่มนี้ โดยทุกคนต้องเข้าสู่ระบบกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา 14 วันในสถานที่ที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีค่านายหน้าจากผู้ประกอบกิจการแต่อย่างใดสำหรับผู้เข้ารับการกักตัวที่มีความประสงค์จะเข้าพักในโรงแรมทางเลือก (Alternative State Quarantine) จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งทั้ง 2 ประเภท มีข้อกำหนดตามเงื่อนไข มีระบบการดูแลสุขภาพ ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ และต้องทำการตรวจหาเชื้อ 2 ครั้งเช่นเดียวกัน หากพบว่าป่วยจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาทันที

          สำหรับในวันนี้ (28 พฤษภาคม 2563) จะมีเที่ยวบินนำคนไทยจากประเทศเวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา กลับเข้าประเทศ เป็นนักเรียน นักศึกษา พระสงฆ์ คนไทยตกค้าง รวมจำนวน 400 ราย

 

****************************** 28 พฤษภาคม 2563


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 102 view
 วันที่ประกาศข่าว : 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:21 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 1 ราย รวมผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,929 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.19 ของผู้ป่วยทั้งหมด เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 59 ราย หรือร้อยละ 1.94 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและได้เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (จากคูเวต 2 ราย รัสเซีย 1 ราย) ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 57 ราย มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,045 ราย

           ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนหนึ่งในโรคที่พบบ่อย คือ ไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีอาการของโรคใกล้เคียงกับโควิด 19 โดยจะมีอาการของระบบทางเดินหายใจ ไข้ ไอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ซึ่งทั้ง 2 โรค เกิดจากเชื้อไวรัส สามารถติดต่อกันผ่านการไอ จาม จากน้ำมูก น้ำลาย เสมหะที่ติดมากับมือหรือผิวสัมผัสต่างๆ ที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ดังนั้นการป้องกันตนเองที่ดีที่สุดคือการล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างกันผ่านฝอยละอองจากการพูด คุย ไอ จาม อย่างไรก็ตามหากป่วยด้วยอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติที่เป็นจริง เช่น การเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้แพทย์ผู้รักษาสามารถวินิจฉัย และจำแนกโรคระหว่างโควิด 19 และไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคลินิกไข้หวัดรองรับ โดยแยกผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจออกจากโรคอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้ป่วยรายอื่นที่มารับบริการ

          นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะใน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป  2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระหว่างได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4.บุคคลอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 7.ผู้ที่เป็นโรคอ้วน และบุคลากรทางการแพทย์ สามารถรับบริการได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 

          สำหรับในวันนี้ (26 พฤษภาคม 2563) จะมีเที่ยวบินนำคนไทยจาก ประเทศอิตาลี มาเลเซีย ญี่ปุ่น และไต้หวัน กลับประเทศ รวมจำนวน 386 ราย ซึ่งทุกรายจะต้องเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังกักกันในสถานที่ที่รัฐจัดให้เป็นเวลา 14 วัน และต้องตรวจหาเชื้อจำนวน 2 ครั้ง หากป่วยจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาทันที ป้องกันการนำเชื้อแพร่สู่คนในประเทศ

 ****************************** 26 พฤษภาคม 2563


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 627 view
 วันที่ประกาศข่าว : 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 15:04 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 2 ราย รวมผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,931 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 95.97 ของผู้ป่วยทั้งหมด เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 66 ราย หรือร้อยละ 2.16 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 9 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและได้เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (จากซาอุดิอาระเบีย 6 ราย สหรัฐอเมริกา 2 ราย และกาตาร์ 1 ราย) ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 57 ราย มีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,054 ราย

          รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม เป็นต้น จัดสถานที่และมาตรการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเพื่อป้องกันการนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาแพร่สู่คนในประเทศ  โดยทำการคัดกรองผู้เดินทางตั้งแต่สนามบินและด่านชายแดนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) เช่น มีไข้ ไอ อาการระบบทางเดินหายใจจะถูกส่งไปโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการจะถูกส่งตัวไปยังสถานที่เฝ้าระวังกักที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เพื่อเฝ้าระวังติดตามอาการจนครบ 14 วัน สำหรับการเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาเชื้อโควิด 19 กำหนด 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ประมาณวันที่ 3 – 5 และครั้งที่ 2 ประมาณวันที่ 11 – 13 ของการกักตัว หากผู้เข้ารับการกักตัวมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือคัดกรองพบการติดเชื้อ จะถูกส่งไปยังสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อเข้ารับการรักษาทันทีเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชน

           จากข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและเข้ารับการเฝ้าระวังกักกันในสถานที่รัฐจัดให้ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง 27 พฤษภาคม 2563 มีผู้เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวทั้งหมด 26,752 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนไทย 20,259 ราย พบผู้ติดเชื้อรวม 117 ราย โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจาก 18 ประเทศ ส่วนใหญ่เดินทางมาจากประเทศอินโดนีเซีย ปากีสถาน ซาอุดีอาระเบีย

          สำหรับในวันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) จะมีเที่ยวบินนำคนไทยจาก ประเทศเนเธอร์แลนด์ แคนาดา อินโดนีเซีย และฮ่องกง กลับเข้าประเทศ รวมจำนวน 401 ราย

****************************** 27 พฤษภาคม 2563


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 53 view
 วันที่ประกาศข่าว : 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:35 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

           สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 7 ราย รวมผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 2,928 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.25 ของผู้ป่วยทั้งหมด เหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 57 ราย หรือร้อยละ 1.87 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 57 ราย รวมมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,042 ราย

           สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย จำแนกเป็น

  1. เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ พบที่จังหวัดภูเก็ต 1 ราย
  2. เป็นผู้เดินทางกลับจากประเทศรัสเซียและเข้ารับการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังในสถานที่ที่รัฐจัดให้ 1 ราย

          ส่วนผู้เสียชีวิต 1 รายวันนี้ เป็นหญิงไทย อายุ 56 ปี มีประวัติโรคประจำตัว คือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เข้ารับรักษาด้วยอาการหอบ เหนื่อย เก็บตัวอย่างส่งตรวจพบเชื้อ โควิด 19 ต่อมาผู้ป่วยมีอาการแย่ลง เสียชีวิตวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 (เป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 57)

              จากข้อมูลรายงานการติดเชื้อในประเทศไทย พบว่าสาเหตุหลักของการติดเชื้อ มาจากการสัมผัสใกล้ชิด รองลงมาคือ อาชีพเสี่ยง การรวมกลุ่มในสถานที่แออัด เช่น สนามมวย สถานบันเทิง และการเดินทางไปในสถานที่ชุมชน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานที่แออัด คนอยู่มาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางไปที่โรงพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เสี่ยง กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยประชาชนที่ต้องมารอคิวรักษาทำให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาลซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่และสัมผัสเชื้อได้ จึงได้จัดบริการในรูปแบบการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service) ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การพบแพทย์ผ่านระบบวิดีโอ (Tele –medicine) การรับยาใกล้บ้าน การส่งยาทางไปรษณีย์ ในกลุ่มที่ต้องรับยาต่อเนื่อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล ช่วยลดความเสี่ยงการรับเชื้อ รวมถึงการจัดพื้นที่บริการ มีระบบคัดกรอง แยกผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจออกจากผู้ป่วยอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้ที่รับการรักษาและบุคลากรทางการแพทย์

          ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น อาทิ การเยี่ยมไข้ผู้ป่วย การพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้าน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อหรือนำเชื้อไปแพร่ให้กับผู้ป่วย ไม่ควรนำ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวไปด้วย เนื่องจากกลุ่มนี้หากป่วยอาจมีอาการรุนแรงได้ และให้เคร่งครัดมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการจับพื้นผิวที่มีคนสัมผัสจำนวนมาก เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ไม่นำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด เมื่อกลับบ้านให้รีบล้างมือ อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที ก่อนที่จะใกล้ชิดกับคนในครอบครัว

          สำหรับเขตสุขภาพที่ 6 มีสถานที่เฝ้าระวังกักกันของรัฐ (State Quarantine) มากที่สุดในประเทศ จำนวน 11 แห่ง รวมอยู่ในจังหวัด สมุทรปราการ และชลบุรี มีผู้เข้ารับการกักตัวสะสม 5,713 ราย กลับบ้านแล้ว 2,781 ราย มีผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสอบสวนโรค 39 ราย พบผู้ป่วยยืนยันรวม 21 ราย ขณะนี้มีผู้ที่อยู่ระหว่างเข้ารับการกักตัว จำนวน 2,932 ราย และในวันนี้ จะมีเที่ยวบินนำคนไทยจาก ประเทศศรีลังกา มัลดีฟส์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ กลับประเทศ รวมจำนวน 395 ราย    

****************************** 25 พฤษภาคม 2563


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 687 view
 วันที่ประกาศข่าว : 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:31 น.