เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

รายงานข่าว การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีกลุ่มทหารสหรัฐอเมริกา เข้ามาร่วมฝึกในประเทศไทย ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น.


รายงานข่าว การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรณีกลุ่มทหารสหรัฐอเมริกา เข้ามาร่วมฝึกในประเทศไทย 

ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 12.30 น.

          วันนี้ (7 สิงหาคม 2563) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานข่าวการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีกลุ่มทหารสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้ามาร่วมฝึกในประเทศไทย ซึ่งการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้เดินทางกลุ่มนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ฉบับที่ 12 ข้อ 2 โดยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เดินทางกลุ่มนี้ผ่านการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ตามมาตรการของ ศบค. อย่างเข้มงวด และเข้าสถานกักกันตัวของรัฐแบบทางเลือก (Alternative State Quarantine : ASQ) จำนวน 14 วัน โดยผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ไม่พบผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์เฝ้าระวัง ซึ่งผลการดำเนินงาน มีดังนี้

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

          1. ทหารสหรัฐอเมริกากลุ่มแรก จำนวน 71 นาย เป็นคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทหารสหรัฐอเมริกา เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดกับคณะครูอาจารย์ของกองทัพบกไทย เพื่อพัฒนาการฝึกทั้งหมด  โดยทหารทุกนายได้รับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น     71 นาย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

2. ทหารสหรัฐอเมริกา จากฐานทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น จำนวน 32 นาย โดยทหารทุกนายได้รับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 นาย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

          ทหารสหรัฐอเมริกา จากฐานทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น จำนวน 7 นาย โดยทหารทุกนายได้รับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 นาย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

คำแนะนำสำหรับประชาชน

          กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ในกรณีดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน แม้ว่าจะมีการตรวจจากต่างประเทศแล้ว แต่ต้องตรวจที่ไทยตามมาตรการของ ศบค. ทุกนาย และมีการติดตามกักตัว 14 วัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวไทย  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 ******************************

7 สิงหาคม 2563


 จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค  เปิดดู 100 view
 วันที่ประกาศข่าว : 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13:21 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2563

           สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาและเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 4 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,148 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.53 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 124 ราย หรือร้อยละ 3.72 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,330 ราย

            สำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้ ทั้ง 2 ราย เป็นสัญชาติไทย มาจากสหรัฐอเมริกา ชาย อายุ 42 ปี หญิง อายุ 62 ปี เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ State Quarantine ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 4 สิงหาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ทุกรายไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย

          นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์การติดเชื้อทั่วโลกขณะนี้ยังคงแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยในวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 272,542 ราย และมีผู้เสียชีวิต 6,881 ราย ส่งผลให้ขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสมจำนวน 18,955,652 ราย และเสียชีวิตสะสม 710,012 ราย  ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกต่างมีมาตรการทางสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เป็นของตัวเอง รวมถึงมีการเร่งคิดค้นและพัฒนาวัคซีนเพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด 19 แต่สิ่งที่กังวลและถือเป็นบทเรียนให้กับประเทศไทย คือ มีหลายประเทศกลับมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากอีกครั้ง อาทิเช่น  ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย เป็นต้น ส่วนประเทศฟิลิปปินส์ มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาจำนวน 6,352 ราย ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในประเทศ ส่งผลให้ขณะนี้ประเทศฟิลิปปินส์มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 สะสมอยู่ที่ 112,593 ราย

          ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก หรือแม้กระทั่งการกลับมาพบการระบาดอีกครั้งในต่างประเทศสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของคน ที่เห็นได้ชัดคือ การไม่สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ละเลยการเว้นระยะห่าง และการล้างมือบ่อยๆ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงที่เกิดการแพร่เชื้อได้ง่าย ดังนั้นขอให้คนไทยนำปัญหาของต่างประเทศมาเป็นบทเรียน ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำไว้อย่างต่อเนื่องให้เป็นนิสัย จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ได้

          ด้านองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ระบุว่า การตรวจหา คัดแยก ทดสอบ และรักษา รวมทั้งการสืบหาและกักกันตัวกลุ่มเสี่ยง นับเป็นมาตรการขั้นพื้นฐานสำคัญที่ยับยั้งการระบาดของโรคและสามารถช่วยชีวิตประชาชนจากโรคโควิด 19

*********************************  6 สิงหาคม 2563


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 237 view
 วันที่ประกาศข่าว : 6 สิงหาคม 2563 เวลา 14:10 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563

          วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย, อียิปต์ 5 ราย, สหรัฐอเมริกา 1 ราย) เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่ภาครัฐกำหนด มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 2 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,144 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.47 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 126 ราย หรือร้อยละ 3.79 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,328 ราย

          สำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้ ได้แก่

  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 34 ปี สัญชาติไทย อาชีพพนักงานนวด ถึงประเทศไทยวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ State Quarantine ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 2 สิงหาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน 2 ราย
  • อียิปต์ 5 ราย เป็นเพศหญิง 1 ราย อายุ 21 ปี เพศชาย 4 ราย อายุ 22, 23, 26 และ 30 ปี สัญชาติไทย อาชีพนักศึกษา เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ State Quarantine ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 3 สิงหาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ทุกรายไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย
  • สหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 26 ปี สัญชาติอเมริกัน อาชีพครู เดินทางถึงประเทศไทยวันที่            31 กรกฎาคม 2563 เข้ากักตัวในโรงแรมทางเลือกที่ภาครัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 3 สิงหาคม 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ      เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

          โดยผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกคนจะต้องถูกกักกันเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการทุกรายเป็นเวลา 14 วัน และตรวจหาเชื้อ 2 ครั้ง หากพบว่าป่วยหรือติดเชื้อจะนำเข้าสู่ระบบการรักษาทันที

          “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั่วโลก รวมถึงบางประเทศที่ควบคุมการระบาดได้แล้วแต่กลับมาพบการระบาดในระลอกที่ 2 หรือ 3 อีกครั้ง ซึ่งเป็นบทเรียนที่สะท้อนว่าประเทศไทยอาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคซ้ำได้อีก อย่างไรก็ตาม ศบค. และกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมมาตรการรองรับเพื่อดูแล รักษาประชาชนอย่างดีที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการรักษาคือการป้องกันโรค โดยประชาชนต้องร่วมมือกันป้องกันการติดเชื้อด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า จะช่วยให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 ได้”

          สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดไว้ให้บริการ ผู้ที่มีประวัติเข้าชมคอนเสิร์ต “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 คัน โดยวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อไปแล้วจำนวน 617 ราย แบ่งเป็นจากที่ว่าการอำเภอชะอวด 367 ราย และ ที่โรงเรียนชะอวด จำนวน 250 ราย ส่วนวันที่ 5 สิงหาคม 2563  จะนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ไปให้บริการตรวจหาเชื้อ ที่ รพ.สต.นางหลง จำนวน 600 คน (ช่วงเช้าที่บ้านพุบัว /ช่วงบ่ายที่โรงเรียนเกาะขันประชาภิบาล ต.เกาะขัน), โรงเรียนชะอวด จำนวน 500 คน, ที่ว่าการอำเภอชะอวด 300 คน และโรงเรียนชะอวดวิทยาคม 1,000 คน ซึ่งผลการตรวจจะออกภายใน 2-3 วัน

*********************************** 5 สิงหาคม 2563

**********************************************


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 227 view
 วันที่ประกาศข่าว : 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14:11 น.

 

 

รายงานข่าว การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีกลุ่มทหารสหรัฐอเมริกา เข้ามาร่วมฝึกในประเทศไทย ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563


รายงานข่าว การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรณีกลุ่มทหารสหรัฐอเมริกา เข้ามาร่วมฝึกในประเทศไทย  

ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

          วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานข่าวการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีกลุ่มทหารสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้ามาร่วมฝึกในประเทศไทย ซึ่งการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้เดินทางกลุ่มนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ฉบับที่ 12 ข้อ 2 โดยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้เดินทางกลุ่มนี้ผ่านการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ตามมาตรการของ ศบค. อย่างเข้มงวด และเข้าสถานกักกันตัวของรัฐแบบทางเลือก (Alternative State Quarantine : ASQ) จำนวน 14 วัน โดยผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ไม่พบผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์เฝ้าระวัง ซึ่งผลการดำเนินงาน มีดังนี้

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 3 สิงหาคม 2563

          1. ทหารสหรัฐอเมริกากลุ่มแรก จำนวน 71 นาย เป็นคณะที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทหารสหรัฐอเมริกา เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดกับคณะครูอาจารย์ของกองทัพบกไทย เพื่อพัฒนาการฝึกทั้งหมด  โดยทหารทุกนายได้รับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 71 นาย ทั้งหมดให้ผลเป็นลบ

          2. ทหารสหรัฐอเมริกา จากฐานทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น จำนวน 32 นาย โดยทหารทุกนายได้รับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 32 นาย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

            ทหารสหรัฐอเมริกา จากฐานทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น จำนวน 7 นาย โดยทหารทุกนายได้รับการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 นาย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

คำแนะนำสำหรับประชาชน

          กระทรวงสาธารณสุขได้ทำตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด 19 ในกรณีดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน แม้ว่าจะมีการตรวจจากต่างประเทศแล้ว แต่ต้องตรวจที่ไทยตามมาตรการของ ศบค. ทุกนาย และมีการติดตามกักตัว 14 วัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวไทย  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

******************************

5 สิงหาคม 2563


 จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค  เปิดดู 128 view
 วันที่ประกาศข่าว : 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14:53 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2563

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากสหพันธรัฐรัสเซียและเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่ภาครัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จึงมีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,142 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.61 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 121 ราย หรือร้อยละ 3.64 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,321 ราย

           สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นเพศหญิง อายุ 33 ปี สัญชาติรัสเซีย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่20 กรกฎาคม 2563 เข้ากักตัวในโรงแรมทางเลือกที่ภาครัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจในครั้งที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2563 (วันที่ 13 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย

          นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า จากรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระยะหลังซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ พบว่ากว่าร้อยละ 50 ไม่แสดงอาการป่วย เนื่องจากเป็นนักเรียน คนวัยทำงาน ส่วนใหญ่มีร่างกายแข็งแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้เมื่อป่วยอาจเป็นผู้ที่นำเชื้อไปแพร่สู่ผู้อื่นในสังคมและคนในครอบครัวได้โดยไม่รู้ตัว ที่สำคัญคือคนกลุ่มนี้ต้องออกนอกบ้านเพื่อ เรียน ทำงาน และกิจกรรมต่างๆ มีโอกาสที่จะรับและแพร่เชื้อโควิด 19 สูง ดังนั้นขอให้ทุกคนตระหนักในการป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านและตลอดเวลาขณะอยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ เว้นระยะห่างลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดมีการรวมตัวของคนจำนวนมากอาทิ งานมหรสพ คอนเสิร์ต หากเข้าร่วมกิจกรรมเครื่องมือป้องกันตัวเองที่ดีที่สุดคือการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

          สำหรับคอนเสิร์ตเจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ที่จัดขึ้นบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา พบว่าได้หย่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดการแพร่เชื้อได้ จึงขอให้ผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตดังกล่าว เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ฟรี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 4-5 สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดเตรียมรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน 5 คันไว้ให้บริการ

 ******************************************** 4 สิงหาคม 2563


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 354 view
 วันที่ประกาศข่าว : 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13:08 น.