เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย, ซูดานใต้ 6 ราย, โอมาน 1 ราย) ทุกรายเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 3 ราย ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,491 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 94.35 ของผู้ป่วยทั้งหมด ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 150 รายหรือร้อยละ 4.05 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,700 ราย

          สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก

          สหรัฐอาหรับเมิเรตส์ 2 ราย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร

          รายแรก เพศชาย อายุ 22 ปี สัญชาติไทย อาชีพนักศึกษา ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 (วันที่ 7 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี

          รายที่ 2 เพศหญิงอายุ 25 ปี สัญชาติไทย อาชีพพนักงานนวด/ สปา ตรวจหาเชื้อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 (วันที่ 7 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ เคยมีอาการไอ ปวดศีรษะ และเคยมีประวัติติดเชื้อโควิด 19 วันที่ 1 กันยายน 2563 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี

          โดยก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย ได้เข้าสู่ระบบกักตัวและรับการรักษาที่โรงพยาบาล

          ซูดานใต้ 6 ราย ทั้งหมดเป็นเพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25, 30, 40, 49 ปี และ 33 ปี 2 ราย อาชีพข้าราชการ (ทหารช่างเฉพาะกิจ) เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ตรวจหาเชื้อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลทหารในกรุงเทพมหานคร ก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 6 ราย ทุกรายได้เข้าสู่ระบบกักตัวและรับการรักษาที่โรงพยาบาลตามระบบ

          โอมาน 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 26 ปี สัญชาติไทย อาชีพรับจ้างทั่วไป เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ตรวจหาเชื้อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ผลพบเชื้อ ไม่มีอาการ เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี เข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

          นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รายงานวันนี้ 337,854 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกกว่า 40 ล้านราย โดยแต่ละประเทศได้มีมาตรการเข้มในการป้องกันควบคุมโรคที่แตกต่างกันไป ที่น่าสนใจ อาทิ ที่ประเทศอิตาลีนายกรัฐมนตรี มอบอำนาจให้นายกเทศมนตรีทุกแห่งได้สั่งปิดจัตุรัสสาธารณะ ตั้งแต่เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป และทางการอิตาลียังสั่งปิดร้านรับพนันอย่างถูกกฎหมายตั้งแต่เวลา 21.00 น. และระงับการแข่งขันกีฬาต่างๆในระดับสมัครเล่น รวมถึงงานแสดงสินค้าในระดับท้องถิ่น และกำลังพิจารณาปิดศูนย์ออกกาลังกายทั้งหมด เพื่อลดการรวมตัวของประชาชน และพยายามระงับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

          รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กได้สั่งล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วนของประเทศเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ส่วน โรงเรียน, บาร์ และคลับต่างๆ จะถูกปิดไปจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ร้านอาหารจะเปิดได้จนถึงเวลา 20.00 น. ให้บริการแบบซื้อกลับบ้าน หรือส่งถึงบ้านเท่านั้น และการรวมตัวกันไม่ว่าจะในบ้านหรือกลางแจ้งถูกจำกัดไม่ให้เกิน 6 คน

          จากประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า หลายประเทศได้ให้ความสำคัญกับการลดการรวมกลุ่มหรือลดความแออัด เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ง่าย สำหรับประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ โดยขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติให้เกิดความเคยชินและเป็นนิสัย เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง ลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ผ่าน “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ เพราะหากพบผู้ติดเชื้อจะง่ายต่อการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังควบคุมโรค

  ******************************** 20 ตุลาคม 2563

********************************************************


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 306 view
 วันที่ประกาศข่าว : 20 ตุลาคม 2563 เวลา 17:25 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2563

          สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ (ญี่ปุ่น 1 ราย, สหราชอาณาจักร 1 ราย, เยอรมนี 1 ราย, คูเวต 1 ราย, อินเดีย 2 ราย) ตรวจพบจากการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานฯ และจากสถานกักตัวที่รัฐกำหนด มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 4 ราย ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,445 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.80 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 130 ราย หรือร้อยละ 3.58 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,634 ราย

           สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก

           ญี่ปุ่น 1 ราย เพศชาย อายุ 57 ปี สัญชาติญี่ปุ่น อาชีพ พนักงานบริษัท เดินทางถึงประเทศไทยวันที่
20 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (วันที่ 11 ของการกักตัว) มีอาการไอ ปวดศีรษะ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

            สหราชอาณาจักร 1 ราย เพศหญิง อายุ 32 ปี สัญชาติไทย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 3 ตุลาคม 2563เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 8 ตุลาคม 2563 (วันที่ 5 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย ได้เข้าสู่ระบบกักตัวและรับการรักษาที่โรงพยาบาล

             เยอรมนี 1 ราย เพศชาย อายุ 53 ปี สัญชาติเยอรมัน อาชีพพนักงานบริษัท เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 8 ตุลาคม 2563 (วันที่ 5 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนนทบุรี โดยก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย ได้เข้าสู่ระบบกักตัวและรับการรักษาที่โรงพยาบาล

            คูเวต 1 ราย เพศชาย อายุ 34 ปี สัญชาติไทย อาชีพพนักงานนวด เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ได้รับการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค (PUI) มีอาการไอ เจ็บคอ ทำการตรวจหาเชื้อผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ

              อินเดีย 2 ราย มีสัญชาติอินเดีย เดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 25 กันยายน 2563 ทั้ง 2 รายเข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 8 ราย ทุกรายเข้าสู่ระบบกักตัวและรับการรักษาที่โรงพยาบาล

             รายแรก เพศหญิง อายุ 31 ปี เดินทางมาพร้อมบุตร เพื่อมาหาสามี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 (วันที่ 13 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนนทบุรี

              รายที่ 2 เพศชาย อายุ 36 ปี อาชีพพนักงานบริษัท พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 3 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 (วันที่ 13 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีประวัติเคยติดเชื้อโควิด 19 ในเดือน สิงหาคม 2563                                                

             นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ทั่วโลก ขณะนี้มีประเด็นน่าสนใจที่นายกรัฐมนตรีของอิตาลีได้ประกาศให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะทั่วอิตาลี “เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ” ผู้ที่ฝ่าฝืนอาจต้องชำระค่าปรับสูงสุดครั้งละ 1,000 ยูโร (36,750.38 บาท) มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564  “เป็นอย่างน้อย” แสดงให้เห็นว่ามาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อได้จนเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ให้เห็นในหลายประเทศ

           สำหรับประเด็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากว่า จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ อำเภอแม่สอด โดยการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ใน 5 อำเภอชายแดน เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลแม่สอด และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ตั้งจุดตรวจโควิด 19 บริการฟรี ตรวจในกลุ่มคนขับรถขาเข้าทั้งไทย และเมียนมา โดยให้คนขับรถทุกคนลงจากรถเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจ รพ.แม่สอด รวมจำนวน 115 คน ผลการดำเนินงานแต่วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2563 ตรวจพบสารพันธุกรรมจำนวน 2 ราย ขณะนี้ทางการเมียวดี ได้รับตัวผู้ป่วยทั้ง 2 ราย เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเมียวดีแล้ว สำหรับผู้สัมผัสที่ทำงานในโรงงานเดียวกัน 100 คน ทั้งหมดได้ถูกส่งเข้า State Quarantine ของประเทศเมียนมา ส่วนฝั่งประเทศไทยกำลังเร่งติดตามค้นหาผู้สัมผัสเช่นกัน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นอย่างดี ในการป้องการแพร่เชื้อข้ามพรมแดนด้วยระบบเฝ้าระวังกักกันที่มีประสิทธิภาพ

          นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยประชาชน ขอเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอให้บุคลากรสาธารณสุข อสม.ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความปลอดภัย และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชน

**************************************  10 ตุลาคม 2563


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 581 view
 วันที่ประกาศข่าว : 10 ตุลาคม 2563 เวลา 15:04 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2563


      สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา 1 ราย, อินเดีย 1 ราย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย, ฮังการี 2 ราย, เนเธอแลนด์ 1 ราย, คูเวต 1 ราย) ทุกรายเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้, สถานกักตัวที่รัฐกำหนด และโรงพยาบาลทางเลือก มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 48 ราย ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,439 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.95 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 124 ราย หรือร้อยละ 3.42 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,622 ราย

       สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก

      สหรัฐอเมริกา 1 ราย  เพศชาย อายุ 61 ปี สัญชาติอเมริกัน อาชีพพนักงานในสถานบันเทิง เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 19 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (วันที่ 12 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

       อินเดีย 1 ราย เพศหญิง อายุ 25 ปี สัญชาติไทย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 25 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 6 ตุลาคม 2563            (วันที่ 11 ของการกักตัว) มีอาการไอ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 2 ราย ทุกรายได้เข้าสู่ระบบกักกันและส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล

      สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย เพศหญิง อายุ 23 ปี สัญชาติไทย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 25 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 (วันที่ 11 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย ทุกรายได้เข้าสู่ระบบกักกันและส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล

      ฮังการี 2 ราย ทั้ง 2 ราย มีสัญชาติไทย ออกเดินทางจากเนเธอร์แลนด์ถึงประเทศไทยวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี

รายแรก เพศชายอายุ 52 ปี อาชีพรับจ้าง พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี

รายที่ 2 เพศหญิงอายุ 45 ปี อาชีพพนักงานนวด พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 (วันที่ 5 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี

        เนเธอร์แลนด์ 1 ราย  เพศหญิง อายุ 34 ปี สัญชาติไทย อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 1 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 6 ราย ทุกรายได้เข้าสู่ระบบกักกันและส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล

       คูเวต 1 ราย เพศหญิง อายุ 45 ปี สัญชาติคูเวต ติดตามผู้ป่วยที่มารักษาด้วยโรคอื่น เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 5 ตุลาคม 2563 (วันแรกของการกักตัว) ไม่มีอาการ มีประวัติเคยติดเชื้อโควิค 19 เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา และพบผู้ติดเชื้อจากเที่ยวบินเดียวกัน 7 ราย ทุกรายได้เข้าสู่ระบบกักกันและส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาล

     นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์    ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ของประเทศไทยขณะนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ มากกว่าร้อยละ 80 ไม่มีอาการ ภาครัฐยังคงใช้มาตรการกักตัวผู้เดินทางเป็นเวลา 14 วัน (ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนจำนวนวันกักกันให้เหลือ 10 วันตามข้อมูลวิชาการ) ทั้งในส่วนผู้ที่เดินทางทางอากาศ และผ่านด่านพรมแดน จากรายงานของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่เริ่มอนุญาตให้มีการเดินทางเข้าประเทศ ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 มีผู้เดินทางเข้าประเทศสะสม 107,770 ราย พบผู้ติดเชื้อ 684 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของผู้เดินทางเข้าประเทศ โดยทุกคนเข้ารับการกักตัวในสถานกักตัวรูปแบบต่างๆ ดังนี้ สถานกักตัวที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) 55,426 ราย,  สถานกักตัวในท้องถิ่น (Local Quarantine) 30,871 ราย, สถานกักตัวที่รัฐกำหนดทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น (Alternative State Quarantine / Alternative Local Quarantine) 18,380 ราย, โรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) 917 ราย และสถานกักตัวรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organization Quarantine) 2,176 ราย

      นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า สถานการณ์บริเวณพื้นที่ชายแดนของประเทศขณะนี้ยังเป็นที่น่ากังวลเนื่องจากในประเทศเพื่อนบ้านยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะคุมเข้มในพื้นที่ดังกล่าวแล้วแต่อาจมีลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายได้ ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่ได้ผ่านการคัดกรองและกักกันโรคตามมาตรการ ซึ่งหากเกิดการแพร่เชื้อจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ และประชาชนช่วยกันสอดส่องหากพบผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย หรือมีแรงงานผิดกฎหมายขอเข้าทำงานให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว และให้ทุกคนยังคงต้องป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงสถานที่แออัดมีคนจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และสัมผัสเชื้อ

         ขณะนี้ประเทศไทยมีอากาศเปลี่ยนแปลงอาจป่วยด้วยโรคไข้หวัดได้ง่าย ซึ่งโรคโควิด 19 และไข้หวัดผู้ป่วยจะมีอาการใกล้เคียงกันมาก ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังสังเกตอาการป่วยของตนเองและคนรอบข้างอยู่เสมอ โดยเฉพาะหากป่วยด้วยอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ ลิ้นรับรส หรือจมูกได้กลิ่นลดลง ภายหลังจากเดินทางไปในที่ชุมชน สถานที่แออัด ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทันที

 ************************************ 8 ตุลาคม 2563

 ************************************


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 78 view
 วันที่ประกาศข่าว : 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14:32 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563

          วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ (เนปาล 1 ราย, นอร์เวย์ 1 ราย, สหรัฐอเมริกา 2 ราย, เมียนมา 2 ราย) ทุกรายเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้, สถานกักตัวที่รัฐกำหนด,สถานกักตัวรูปแบบเฉพาะองค์กร มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 2 ราย ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,441 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.85 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 128 ราย หรือร้อยละ 3.53 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,628 ราย

          สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก

         เนปาล 1 ราย เพศหญิง อายุ 23 ปี สัญชาติเนปาล อาชีพนักศึกษา เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 24 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานกักตัวรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organization Quarantine) ในจังหวัดปทุมธานี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 (วันที่ 13 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี

          นอร์เวย์ 1 ราย เพศชาย อายุ 29 ปี สัญชาติลิทัวเนีย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 6 ตุลาคม 2563 (วันที่ 3 ของการกักตัว)  ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

       สหรัฐอเมริกา 2 ราย  มีสัญชาติไทย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร โดยทั้ง 2 ราย พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 3 ตุลาคม 2563  (วันที่ 4 ของการกักตัว) และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร รายแรก เพศหญิง อายุ 21 ปี อาชีพนักศึกษา อาการป่วย  รายที่ 2 เพศชาย อายุ 23 ปี ป่วยด้วยอาการเจ็บคอในวันที่ 3 ตุลาคม 2563

          เมียนมา 2 ราย เพศชาย อายุ 43 ปี และเพศหญิง อายุ 47 ปี ทั้ง 2 ราย มีสัญชาติไทย อาชีพพนักงานบริษัท เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ระดับจังหวัด (Local Quarantine) ที่จังหวัดตาก  พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 5 ตุลาคม 2563 (วันแรกของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดตาก

          นายแพทย์ธนรักษ์ กล่าวว่าสถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยขณะนี้ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ  ซึ่งภาพรวมผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย 1,000 คน จะพบผู้ติดเชื้อเพียง 7 ราย ทั้งนี้ อัตราการติดเชื้อของผู้เดินทางเข้ามาจากแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การติดเชื้อของประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกยังคงพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา และ อินเดีย แต่ยังมีอีกหลายประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี เช่น ในประเทศเวียดนาม นิวซีแลนด์ และประเทศไทย

          ประเทศไทยอาจพบผู้ติดเชื้อในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านได้ แต่จะเกิดการระบาดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตรวจจับผู้ติดเชื้อได้รวดเร็วของภาครัฐ ควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัด รวมถึงความร่วมมือจากภาคประชาชนที่ระมัดระวัง ป้องกันการติดเชื้อให้กับตัวเองและครอบครัว

          อย่างไรก็ตาม การเข้มงวดมาตรการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทยเป็นสิ่งที่ดี แต่กระทรวงสาธารณสุข  ให้ความสำคัญกับปัญหาทุกมิติ ทั้งสังคม และระบบเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพ-วิถีชีวิต-วิถีทางสังคม-เศรษฐกิจ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการเปิดเศรษฐกิจ-เปิดประเทศให้กว้างขึ้น โดยยึดหลักความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และจะดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัย  รัดกุมและเหมาะสม มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์อย่างเป็นระบบ ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้ปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ/กิจการต่างๆ สนับสนุนการสื่อสารความเสี่ยงและเตรียมพื้นที่ชุมชน สนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพื่อให้สามารถตรวจจับผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด และควบคุมเหตุการณ์หากเกิดสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อขึ้น

***************** 9 ตุลาคม 2563

***************************************


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 270 view
 วันที่ประกาศข่าว : 9 ตุลาคม 2563 เวลา 18:32 น.

 

 

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2563


รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2563

     สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย เป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ (คูเวต 2 ราย, ฮ่องกง 3 ราย, รัสเซีย 2 ราย, สหรัฐอเมริกา 3 ราย) ทุกรายเข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้, สถานกักตัวที่รัฐกำหนด และโรงพยาบาลทางเลือก ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,390 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 94.17 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 151 ราย หรือร้อยละ 4.19 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,600 ราย

       สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาจาก

       คูเวต 2 ราย

        รายแรก เพศชาย อายุ 38 ปี สัญชาติไทย อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 22 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 4 ตุลาคม 2563 (วันที่ 12 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน 3 ราย

       รายที่ 2 เพศชาย สัญชาติคูเวต อายุ 61 ปี เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เข้ากักตัวในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)  ในกรุงเทพมหานคร รายนี้เป็นผู้ติดตามผู้ป่วยที่มารักษาด้วยโรคอื่น พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 3 ตุลาคม 2563 (วันแรกของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

      ฮ่องกง 3 ราย

     เพศชาย 2 ราย อายุ 31 และ 40 ปี สัญชาติไทย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 23 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 2 ราย พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2       วันที่ 4 ตุลาคม 2563 (วันที่ 11 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน 3 ราย

     เพศหญิง 1 ราย อายุ 22 ปี สัญชาติไทย อาชีพพนักงานในสถานบันเทิง เดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 29 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 3 ตุลาคม 2563 (วันที่ 4 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี

     รัสเซีย 2 ราย มีสัญชาติรัสเซีย เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 28 กันยายน 2563 พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 3 ตุลาคม 2563 (วันที่ 5 ของการกักตัว) ทั้ง 2 ราย ไม่มีอาการ ก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน  1 ราย

    รายแรก เพศชาย อายุ 51 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่จังหวัดนนทบุรี

      รายที่ 2 เพศหญิง อายุ 42 ปี เข้ากักตัวในสถานที่รัฐกำหนด (Alternative State Quarantine) ในกรุงเทพมหานคร เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร

      สหรัฐอเมริกา 3 ราย ทั้งหมดเป็นเพศหญิง สัญชาติไทยอายุ 23 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม เดินทางถึงประเทศไทยวันที่ 29 กันยายน 2563 เข้ากักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) ที่จังหวัดชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 4 ตุลาคม 2563  ไม่มีอาการ

      นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์  โควิด 19 ของประเทศไทยขณะนี้ แม้ว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ขณะนี้เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และเข้าสู่ระบบการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการทุกราย จึงสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตามในประเทศไทยอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการอยู่ในสังคม ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะเป็นวัยรุ่น คนวัยทำงานที่มีกิจกรรมหลักอยู่นอกบ้าน ต้องพบเจอคนจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดการแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นต่อได้โดยไม่รู้ตัว ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักคือ ความไม่ประมาท ป้องกันตัวเองให้เป็นนิสัย หลีกเสี่ยงสถานที่แออัด การรวมกลุ่มปาร์ตี้ สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่นเท่าที่จะทำได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และสัมผัสเชื้อที่อาจจะเกิดขึ้น และลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ที่ใช้บริการผ่าน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เพราะหากพบผู้ติดเชื้อจะง่ายต่อการติดตามผู้สัมผัสมาตรวจและเฝ้าระวังโรคต่อไป

************************************* 6 ตุลาคม 2563

*************************************


 จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ  เปิดดู 128 view
 วันที่ประกาศข่าว : 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13:26 น.