เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ว 143

( DOWNLOAD เอกสาร )

{pdf=https://www.bmnhos.com/images/article/pdf/cgd_w-143_2561.pdf|100%|600|}