เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

วิธีการสมัครลงทะเบียนใช้งาน ICT_Free_WiFi_by_TOT

สำหรับการลงทะเบียนของ ICT Free WiFi by TOT ก่อนหน้านี้ประมาณปี 2555 - ปลายปี 2556 เราสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อรับ Username ไว้ก่อนที่เว็บ " http://vip.totwifi.com/ict-ชื่อจังหวัดที่ท่านอยู่ "  ได้

แต่ประมาณเดือน พ.ย.56 TOTได้มีการปรับเปลี่ยนระบบ ICT Free WiFi by TOTใหม่ จึงทำให้ Username ที่ลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้นมาใช้งานระบบใหม่ไม่ได้ ดังนั้นหากจะลงทะเบียนใช้งาน ต้องจับสัญญาณของICT Free WiFi by TOT ให้ได้ก่อน จึงจะได้หน้าลงทะเบียนแบบใหม่ในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดพร้อมรูปตัวอย่างข้างล่างนี้

1. เมื่อทำการจับสัญญาณ WiFi แล้ว และที่ wifi ขึ้น Connected หมายความว่าได้ IP Addressจากระบบแล้ว ก็ทำการเปิด web browser โดยเปิดเว็บอะไรก็ได้เราก็จะได้หน้า เข้าสู่ ICT Free WiFi  Click here to Login

2. ทำการคลิก เข้าสู่ Free WIFI

   

3. หากยังไม่มียูสเซอร์เนม (username) หรือรหัสผู้ใช้  ให้คลิกที่ สมัครลงทะเบียน (Registration = รีจีสเตรชั่น)

4. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนตามรูปข้างล่าง (ท่านสามารถกำหนด Username และ Password ได้เองตามแบบฟอร์มข้างล่าง)

          4.1 รหัสผู้ใช้งาน (Username)   >>> อักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข จำนวน 6-10 ตัว ที่เราจำได้ง่าย

          4.2 รหัสผ่าน (Password)         >>> อักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลข จำนวน 4-8 ตัว

          4.3 ยืนยัน (Confirm Password) >>> ยืนยันรหัสผ่าน ให้เหมือนกับ ข้อ 4.2

          4.4 ชื่อ (Firstname)                  >>> ชื่อของเรา ภาษาไทยหรือ อังกฤษ ก็ได้

          4.5 นามสกุล (Lastname)          >>> นามสกุลของเราภาษาไทยหรือ อังกฤษ ก็ได้

          4.6 เลขบัตรประชาชน (ID Card/Passport)   >>> เลือกจะลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน หรือด้วย Passsport

          4.7 กรอกเลขที่บัตรประชาชน หรือ Passport  >>> ที่เลือกตามข้อ 4.6

          4.8 มือถือ (Mobile No.)            >>> ใส่เบอร์โทรศัพท์ เช่น 0896583XXXX

          4.9 อีเมล์ (Email)                     >>> ใส่ อีเมล์ เช่น This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         4.10 เมื่อกรอกครบถ้วนก็ คลิก ยืนยัน (Accept)

5. ยืนยันลงทะเบียนแล้ว ระบบก็จะแสดง รหัสผู้ใช้งาน(Username)และ รหัสผ่าน(Password) ตามที่เรากำหนด และเราก็สามารถ Login (ล็อคอิน) ใช้งานได้เลยโดยการคลิกที่ลิงค์ คลิกที่นี่ (Click Here) ตามรูป 

ที่มา : http://www.ictfreewifi.com/ict-free-wifi-by/ict-free-wifi-by-tot/116-ict-free-wifi-tot-register