เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

  

ข้อควรรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด

( ก่อนเข้ารับบริการ , วันที่เข้ารับการฉีด , หลังฉีดวัคซีน )

 

*** ก่อนเข้ารับบริการ ***

vaccine before

 

 ***วันที่เข้ารับการฉีด***

vaccine process

 

***หลังฉีดวัคซีน***

vaccine after

 

 DMHTT

 

ไขข้อข้องใจ

อาการไม่พึงประสงค์ และอาการแพ้

SE&Allergy 001

SE&Allergy 002

SE&Allergy 003

SE&Allergy 004

SE&Allergy 005

SE&Allergy 006

SE&Allergy 007

SE&Allergy 008

SE&Allergy 009

SE&Allergy 010

SE&Allergy 011

 

covid influenza

 vaccine women

 

covid ISRR