เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 

 

 

 

โรงพยาบาลบางมูลนาก  

เลขที่  2  หมู่  9  ตำบลหอไกร  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  66120

โทรศัพท์ : 056631131-2

โทรสาร : 056631131 ต่อ 103 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


bmnhos evening

 

 

แผนที่

 

พิกัด : ละติจูด(เส้นรุ้ง-X) 16.040503 , ลองติจูด(เส้นแวง-Y) 100.351964  , 

UTM-Zone = 47

 QRgeobmnhos

QR_CODE พิกัดนำทางมาโรงพยาบาล

 

mappp

 

ข้อปฏิบัติเมื่ออยู่โรงพยาบาลบางมูลนาก

1. กรุณางดสูบบุหรี่และดื่มของมึนเมาในโรงพยาบาล
2. กรุณาอย่าส่งเสียงดังรบกวนผู้ป่วย
3. กรุณาอย่าทิ้งขยะลงบนพื้นและระเบียงตึก ควรทิ้งในถังขยะที่เตรียมไว้เท่านั้น
4.

กรุณาเข้าเยี่ยมผู้ป่วยตามเวลา 

เช้า 06.00 น. - 08.00 น. และเที่ยง 11.00 น. - 20.00 น.

 

การเฝ้าไข้

1 ผู้ที่เฝ้าผู้ป่วยต้องได้รับบัตรอนุญาตเฝ้าไข้
2 เตียงสามัญอนุญาติให้เฝ้าผู้ป่วยได้ 1 คน / เตียง
3 ผู้ป่วยหนักเฝ้าผู้ป่วยได้ 2 คน / เตียง
4 ห้องพิเศษเฝ้าผู้ป่วยได้ 2 คน / เตียง

 

 

เบอร์โทรภายในโรงพยาบาลบางมูลนาก  

0 ประชาสัมพันธ์ 132 ห้องคลอด 1 165 ห้องซ่อมบำรุง
101 หัวหน้ากลุ่มบริหาร 133 ห้องคลอด 2 166 ป้อมยาม  (ด้านหน้า)
102  ห้องการเงิน บริหาร 140 ตึกผู้ป่วยหญิง 167 ป้อมยาม  (ด้านหลัง)
103  ห้องธุรการ - (Fax) 141 งานประกันสุขภาพ 168 คลังพัสดุงานบ้านงานครัว
104 ห้องประชุมสร้อยฟ้า 142 ห้องหัวหน้างานประกัน (คุณสมพิศ) 169 หัวหน้า  Supply
105 ห้องพนักงานขับรถ 145 ตึกผู้ป่วยชาย 172 กิจกรรมบำบัด
110  ประชาสัมพันธ์ 146  ห้องสมุด / กัลยาณมิตร 200 งานผู้ป่วยนอก
111  ห้องบัตร 147 ห้องแผนงาน 202 คลินิกเบาหวาน ความดัน
115  ห้อง LAB 148 ห้องแพทย์แผนไทย 203 งานเวชศาสตร์ (PCU) 1
116  ห้องจ่ายยาใน 149 ห้องกายภาพบำบัด 204 ห้องประชุมราชาวดี
117  ห้องการเงิน  ชั้นหนึ่ง 150 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 222 ห้องผู้อำนวยการ
118  ห้องจ่ายยานอก 151  ตึกอุลิต 3 230 ห้อง LAB ตึก OPD ใหม่
120 ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER 152  ศูนย์ไตเทียม 247 ศูนย์คอมพิวเตอร์
121  ห้องทันตกรรม 154 ห้องพัสดุ 304

ห้องประชุมสุพรรณิการ์

122  ห้องฝากครรภ์ ANC 155  กลุ่มการพยาบาล (คุณอัลจนา) 312 คลีนิกวัณโรค
(วันจันทร์เช้า)
123  ห้องคำปรึกษา 156 ห้องกลุ่มการพยาบาล 316 งานเวชศาสตร์ (PCU) 2
124  ห้องเอ็กซเรย์ X-ray 160 คลังยาล่าง 318 ตึกพิเศษ ชั้นล่าง
125  ห้องพักแพทย์ 161 ห้องพัสดุกลุ่มการฯ 319 ตึกพิเศษ ชั้นบน
126 ห้องเวรเปล
(หน้าห้อง ER)
162 ห้องซักฟอก 320 ห้องหัวหน้า OR
130  ห้อง ICU 163 โรงครัว 321 คลินิกวัณโรค TB
131 ห้องผ่าตัด OR  164 หน่วยจ่ายกลาง 360  คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

 

TelEMS