เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

ปฏิบัติธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม 

ตําบลคลองหก อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

watpanya00003

watpanya00001

watpanya00002

watpanya00004

watpanya00005

watpanya00006

watpanya00007

watpanya00008

watpanya00009

 

ปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุคะโต อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัด ชัยภูมิ

(การปฏิบัติธรรม แนวทางการเจริญสติ แบบหลวงพ่อเทียน)

1 11111 n

1 11112 n

1 11113 n

1 11114 n

1 11115 n

สถานที่ปฏิบัติเดินจงกรม กลางแจ้ง

1 11116 n

 

ปฏิบัติธรรม ณ วัดผาแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

watphakaew 0001

watphakaew 0002

watphakaew 0003

watphakaew 0004

watphakaew 0005

watphakaew 0006

watphakaew 0007

watphakaew 0008

watphakaew 0009

watphakaew 0011

watphakaew 0012

watphakaew 0013

watphakaew 0014