เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu

 โครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจร ครั้งที่ 2

 

regist count  ข้อมูลการลงทะเบียน ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 

doctor volun 002

     วันที่ 15 พ.ย. 2560 พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยพญ.อภิรมย์ เวชภูติ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และ นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา เลขานุการโครงการฯ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

     ได้ร่วมกันเปิดเผยถึงการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ชมรมธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ที่จะได้ร่วมกันนำบุคลากรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เป็นจิตอาสากว่า 500 คน ออกมารักษาผู้ป่วยในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลความเจริญ อีกทั้งอาจเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในการรักษาผู้ป่วย โดยเปิดโครงการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทาง 12 สาขา ที่โรงพยาบาลบางมูลนาก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ในวันที่ 17 ธ.ค. 60 เพื่อเป็นการรวมตัวกันทำความดีในรูปแบบจิตอาสา และเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ระหว่างแพทย์เฉพาะทางที่เป็นระดับอาจารย์หมอกับแพทย์ทั่วไปในโรงพยาบาลเขตจังหวัดพิจิตร

     โดยจะเปิดให้บริการ "วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560  ตั้งแต่ 08.00น. ถึง 15.00น." คาดว่าจะรักษาผู้ป่วยได้ทันทีในวันนั้นเลยประมาณ 1,500 คน ใน 12 สาขา ได้แก่

  1.คลินิกทันตกรรม 50 ราย
  2.คลินิกจักษุวิทยา ตรวจรักษาโรคตา 40 ราย ผ่าตัดต้อกระจก 100 ราย
  3. คลิกไทรอยด์ ก้อนที่คอ 70 ราย ภาวะกลืนลำบาก 30 ราย
  4.คลินิกโรคหัวใจ ตรวจร่างกาย EKG 30 ราย Echocardiogram 30 ราย
  5.คลินิกส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 100 ราย
  6.คลินิกมะเร็งตับ Ultasound 100 ราย
  7.คลินิกตรวจรักษาผู้มีก้อนที่เต้านม 80 ราย ( ตรวจรักษาผ่าตัดมะเร็งเต้านม )
  8.คลินิกโรคผิวหนัง 100 ราย
  9.คลินิกรักษาริดสีดวงทวาร 30 ราย
10.คลินิกขาเทียม ผลิตและมอบขาเทียม 10 ราย
11.คลินิกมอบกายอุปกรณ์ 100 ราย มอบแว่นตา 200 ราย
12.ด้านเทคนิคการแพทย์ 300 ราย

     นอกจากนี้ยังมีกายภาพบำบัดและการตรวจร่างกายทราบและแนะนำทางโภชนาการ รวมถึงการส่งผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องในกรณีที่จำเป็นให้ครบวงจรอีกด้วย สำหรับในวันให้บริการนั้นคาดว่าจะมีผู้ป่วยรวมถึงญาติผู้ป่วยที่เป็นผู้ติดตามมาด้วยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นโรงพยาบาลบางมูลนากและคณะผู้จัดงานจึงได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านการจัดคิว การตรวจโลหิต การตรวจสุขภาพ การคัดกรอง ได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีอาหาร น้ำดื่ม จัดไว้ให้ บริการฟรีอย่างเพียงพอ อีกทั้งจะมีการแจกแว่นสายตา ( กลุ่มผู้มีสายตายาวเท่านั้น ) ให้กับผู้ที่ต้องการแว่นตา ไว้อ่านหนังสืออีกด้วย สอบถามรายละเอียดขอเข้ารับการตรวจและรักษาฟรีที่โรงพยาบาลบางมูลนาก โทร.056-631131 ต่อ 200 , 256 (งานผู้ป่วยนอก) ในวันและเวลาราชการ

doctor volune

doctor volun 001

doctor volun 003

doctor volun 004