รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

previous arrow
next arrow
Slider
Play
นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
previous arrow
next arrow
Slider
กัลยาณมิตร

กัลยาณมิตร

      กัลยาณมิตร...

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

      เอกสารบรรยาย โรงพยาบาลคุณธรรม   - MYTHS in MORAL HOSPITAL...

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

      เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม   - ก้าวย่างแห่งความพากเพียร "รพ.คุณภาพ...

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน 24 ก.พ.59

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน 24 ก.พ.59

        องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน 24 ก.พ.59 (DOWNLOAD) ไฟล์...

 • กัลยาณมิตร

  กัลยาณมิตร

  Tuesday, 23 June 2015 04:10
 • เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  Sunday, 09 August 2015 15:02
 • เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  Thursday, 13 August 2015 02:41
 • องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน 24 ก.พ.59

  องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน 24 ก.พ.59

  Thursday, 25 February 2016 09:39

การเข้าใช้งาน WIFI

Slider

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรณีมีเพจ เรียกเก็บเงินตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 20 บาท อย่าหลงเขื่อ !!!! เป็นเพจปลอม !!!!

กรณีมีเพจ เรียกเก็บเงินตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 20 บาท อย่าหลงเขื่อ !!!! เป็นเพจปลอม !!!!

21 December 2018
      กรณีมีเพจ เรียกเก็บเงินตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 20 บาท อย่าหลงเขื่อ !!!! เป็นเพจปลอม !!!! อย่าหลงเขื่อ !!!! เป็นเพจปลอม !!!! กรณีมีเพจ เรียกเก็บเงินตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 20 บาท      สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้(!)ฟรี(!) ที่ www.epayment.go.th หรือสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 022739020 ต่อ 3215, 3224, 3236, 3244,…
Readmore

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2018
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
กรม สบส.ส่ง จนท.ปูพรมตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่ว กทม. ย้ำการแขวนป้ายสปา/นวดต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไร้การแอบแฝงธุรกิจสีเทา

กรม สบส.ส่ง จนท.ปูพรมตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่ว กทม. ย้ำการแขวนป้ายสปา/นวดต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไร้การแอบแฝงธุรกิจสีเทา

KM 17 January 2019
      กรม สบส.ส่ง จนท.ปูพรมตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่ว กทม. ย้ำการแขวนป้ายสปา/นวดต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไร้การแอบแฝงธุรกิจสีเทา กรม สบส.ส่ง จนท.ปูพรมตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่ว กทม. ย้ำการแขวนป้ายสปา/นวดต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไร้การแอบแฝงธุรกิจสีเทา           กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจร้านสปา/นวด ทั่งกรุงเทพฯ โดยเริ่มจาก 5 เขตแรก ก่อนขยายผลให้ครบ 50 เขต ภายในเดือนมกราคมนี้ ย้ำกิจการใดแขวนป้ายสปา/นวด ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบการแขวนป้ายบังหน้าแอบแฝงธุรกิจสีเทา สั่งรื้อป้ายและลงโทษตามกฎหมายทันทีไม่มีเว้น…
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 194

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 194 "แนะประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในบ้านเรือนและในชุมชน เพื่อป้องกันโรคจากยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก”

ข่าวประชาสัมพันธ์ 21 January 2019
      กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 194 "แนะประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในบ้านเรือนและในชุมชน เพื่อป้องกันโรคจากยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก” ******************************************************* ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์: 0-2590-3859 / วันที่ 19 ม.ค. 2562  จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค  เปิดดู 130 view  วันที่ประกาศข่าว : 19…
Readmore
แจ้งเวียน แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ

แจ้งเวียน แบบสัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ

หนังสือเวียน 02 January 2019
      หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0202.1.6/ว1 ลว 2 มกราคม 2562 เรื่อง แจ้งเวียน แบบสัญญาค้ำประกันสัญญา ผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ  ( DOWNLOAD เอกสาร )
Readmore
อย. เผยผลจัดการกรณีเพิร์ลลี่ โอ้อวดช่วยขาวทำผิวแตกลาย

อย. เผยผลจัดการกรณีเพิร์ลลี่ โอ้อวดช่วยขาวทำผิวแตกลาย

สุขภาพน่ารู้ 30 December 2018
      อย. เผยผลจัดการกรณีเพิร์ลลี่ โอ้อวดช่วยขาวทำผิวแตกลาย เผยกรณีเครื่องสำอางเพิร์ลลี่ อย. ได้ดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่ ปี 59 พบสเตียรอยด์ 2 รายการ ทำผู้ใช้ผิวแตกลายจึงได้ประกาศผลวิเคราะห์ให้ผู้บริโภคทราบแล้ว รวมทั้งสั่งปรับและระงับการโฆษณาฐานกล่าวอ้างช่วยผิวขาวแบบโอ้อวดเกินจริง เตือนผู้บริโภคระวังอย่าหลงเชื่อโฆษณาลักษณะนี้ มักพบสารห้ามใช้เป็นอันตรายต่อผิว นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพิร์ลลี่ (Pearly) โดยให้จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมสั่งระงับ เรียกคืน และทำลายสินค้าด้วย นั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)…
Readmore
รับสับเปลี่ยน โอน ย้าย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งโภชนากร

รับสับเปลี่ยน โอน ย้าย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งโภชนากร

ประกาศรับสมัครงาน 21 March 2017
      รับสับเปลี่ยน โอน ย้าย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งโภชนากร   1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา 2.ตำแหน่งโภชนากร          จำนวน  1  อัตรา - ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  ต้องการขอย้ายไป โรงพยาบาลบางระกำ หรือโรงพยาบาลภายในจังหวัดพิษณุโลก - ตำแหน่งโภชนากร  ต้องการขอย้ายไป…
Readmore
ไทย โชว์นวัตกรรมตรวจจับสัญญาณเตือนภาวะน้ำตาลต่ำผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ไทย โชว์นวัตกรรมตรวจจับสัญญาณเตือนภาวะน้ำตาลต่ำผู้ป่วยโรคเบาหวาน

นวัตกรรม 28 November 2018
      ไทย โชว์นวัตกรรมตรวจจับสัญญาณเตือนภาวะน้ำตาลต่ำผู้ป่วยโรคเบาหวาน         กระทรวงสาธารณสุข เสนอนวัตกรรมของไทย  “นาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะน้ำตาลต่ำ” ตรวจจับสัญญาณ 3 ประการของภาวะน้ำตาลต่ำ ส่งสัญญาณเตือนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ป้องกันอันตรายภาวะน้ำตาลต่ำขั้นรุนแรง ในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเรื่องเบาหวาน (Ministerial Conference on Diabetes) ณ ประเทศสิงคโปร์         นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์…
Readmore
กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการสาธารณสุขห่วงใย ร่วมพัฒนากายใจวัยเด็ก “เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว” มอบเป็นของขวัญให้เด็กไทยทั่วประเทศ

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการสาธารณสุขห่วงใย ร่วมพัฒนากายใจวัยเด็ก “เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว” มอบเป็นของขวัญให้เด็กไทยทั่วประเทศ

ข่าวเพื่อมวลชน 11 January 2019
      กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการสาธารณสุขห่วงใย ร่วมพัฒนากายใจวัยเด็ก “เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว” มอบเป็นของขวัญให้เด็กไทยทั่วประเทศ           กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการสาธารณสุขห่วงใย ร่วมพัฒนากายใจวัยเด็ก “เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับครอบครัวและเป็นของขวัญวันเด็กให้กับเด็กไทยทั่วประเทศปลอดภัยห่างไกลจากตะกั่ว โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือการตรวจคัดกรองเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี เพื่อหาค่าเฉลี่ยตะกั่วในเลือดของเด็กไทย…
Readmore

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ และหลอดไฟ แอลอีดี โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ และหลอดไฟ แอลอีดี โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08 November 2018
        ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ และหลอดไฟ แอลอีดี    โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประกาศประกวดราคาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -…
Readmore
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ และหลอดไฟ แอลอีดี โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ และหลอดไฟ แอลอีดี โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

02 November 2018
        ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ และหลอดไฟ แอลอีดี โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (DOWNLOAD)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก โรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก โรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 October 2018
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก โรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดาวน์โหลดเอกสาร)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก โรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก โรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 September 2018
      ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก โรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่  18 กันยายน 2561 ถึง ๒๖ กันยายน 2561 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป (DOWNLOAD)  
สธ.ชื่นชมโรงพยาบาลด่ามมะขามเตี้ย ให้บริการประชาชนแบบ “สมาร์ท ฮอสปิทัล”

สธ.ชื่นชมโรงพยาบาลด่ามมะขามเตี้ย ให้บริการประชาชนแบบ “สมาร์ท ฮอสปิทัล”

ข่าวสารไอที 08 January 2019
      สธ.ชื่นชมโรงพยาบาลด่ามมะขามเตี้ย ให้บริการประชาชนแบบ “สมาร์ท ฮอสปิทัล”           กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมโรงพยาบาลด่ามมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ปรับเปลี่ยนระบบบริการประชาชน แบบสมาร์ท ฮอสปิทัล  ส่งหมอไปตรวจรักษาจ่ายยาผู้ป่วยถึงบ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยด้อยโอกาส รับผู้ป่วยหลังผ่าตัด กายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลแม่ข่ายมาดูแลฟื้นฟูสภาพก่อนส่งกลับบ้าน           วันนี้ (7…
Readmore
joomla menu problem
free accordion menu module
joomla menu not working

QR_Code bmnhos.com

สุขภาพน่ารู้ - QR Code Friendly
free joomla image slider

สติปัญญามีในร่างกายที่แข็งแรง

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคร้าย ภัยเงียบ อาจตายไม่รู้ตัว

นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จำขึ้นใจ

DEAD FEED | ข้อความถึงคนที่ยังอยู่

การป้องกันการจมน้ำในเด็ก (เด็กเล็กและเด็กโต)