เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
previous arrow
next arrow
Slider

RUN for FUN

Slider

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

previous arrow
next arrow
Slider
Play
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

การเข้าใช้งาน WIFI

Slider
เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

      เอกสารบรรยาย โรงพยาบาลคุณธรรม   - MYTHS in MORAL HOSPITAL...

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

        เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม   - ก้าวย่างแห่งความพากเพียร...

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

        องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562 (DOWNLOAD) ไฟล์...

 • กัลยาณมิตร

  กัลยาณมิตร

  Tuesday, 23 June 2015 04:10
 • เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  Sunday, 09 August 2015 15:02
 • เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  Thursday, 13 August 2015 02:41
 • องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  Thursday, 25 February 2016 09:39

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2018
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
รวมพลัง สร้าง สาน พัฒนางานนมแม่

รวมพลัง สร้าง สาน พัฒนางานนมแม่

พยาบาล 06 December 2019
      รวมพลัง สร้าง สาน พัฒนางานนมแม่ วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ     กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 หัวข้อที่ 1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 1. เพื่อควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2. เพื่อคุมครองผู้บริโภคให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กอย่างถูกต้อง ม:17 ม29: การให้ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุขต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ประกอบ ห้ามตัวแทนบริษัทให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่บุคลากรสาธารณสุข…
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังปริมาณไขมันทรานส์ในอาหาร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังปริมาณไขมันทรานส์ในอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 13 December 2019
      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังปริมาณไขมันทรานส์ในอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยผลตรวจอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร 4 กลุ่มที่อาจมีการใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนหรือไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ไขมันและผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ขนมปังขาว ขนมปังโฮลวีต และขนมขบเคี้ยว พบในปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO กำหนดไว้ ทั้งนี้จะดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค                     นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ดำเนินการศึกษาปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวางจำหน่าย ในประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข  ในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน…
Readmore
กรมการแพทย์เปิดตัวแอปพลิเคชัน “NCI Easy” อำนวยความสะดวกผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมเปิดตัวปัญญาประดิษฐ์ คัดกรองวัณโรค มะเร็งปอด หัวใจผิดปกติ และโรคทรวงอก ได้ผลแม่นยำ

กรมการแพทย์เปิดตัวแอปพลิเคชัน “NCI Easy” อำนวยความสะดวกผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมเปิดตัวปัญญาประดิษฐ์ คัดกรองวัณโรค มะเร็งปอด หัวใจผิดปกติ และโรคทรวงอก ได้ผลแม่นยำ

ข่าวสารไอที 13 December 2019
      กรมการแพทย์เปิดตัวแอปพลิเคชัน “NCI Easy” อำนวยความสะดวกผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมเปิดตัวปัญญาประดิษฐ์ คัดกรองวัณโรค มะเร็งปอด หัวใจผิดปกติ และโรคทรวงอก ได้ผลแม่นยำ กรมการแพทย์เปิดตัวแอปพลิเคชัน “NCI Easy” เพิ่มความสะดวกผู้ป่วย และนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ คัดกรองวัณโรค มะเร็งปอด หัวใจผิดปกติ และโรคทรวงอก ได้ผลแม่นยำ ทราบผลภายในไม่ถึง 1 นาที               วันนี้ (12 ธันวาคม…
Readmore
ปลัด สธ. ส่งผู้ตรวจราชการฯ ให้กำลังใจแพทย์ที่ถูกทำร้ายพร้อมแจ้งความดำเนินคดี

ปลัด สธ. ส่งผู้ตรวจราชการฯ ให้กำลังใจแพทย์ที่ถูกทำร้ายพร้อมแจ้งความดำเนินคดี

ข่าวเพื่อมวลชน 12 December 2019
      ปลัด สธ. ส่งผู้ตรวจราชการฯ ให้กำลังใจแพทย์ที่ถูกทำร้ายพร้อมแจ้งความดำเนินคดี           ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์สายตรงให้กำลังใจแพทย์ที่ถูกทำร้ายที่จังหวัดขอนแก่น และส่งผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ดูแลเยียวยา ติดตามคดี ยืนยันให้ดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่า           วันนี้ (11 ธันวาคม 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีมีผู้ป่วยทำร้ายร่างกายแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ ว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7…
Readmore
วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา)

วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา)

สุขภาพน่ารู้ 12 June 2019
      วุ้นตาเสื่อม (มองเห็นจุดดําลอยไปมา) วุ้นตาเสื่อม วุ้นตาเสื่อม, วุ้นในตาเสื่อม, น้ำวุ้นตาเสื่อม, น้ำวุ้นลูกตาเสื่อม หรือ น้ำวุ้นลูกตาตกตะกอน (ภาษาอังกฤษ : Vitreous floaters, Eye floaters หรือ Floaters) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออย่างเข้าสู่วัยกลางคน ซึ่งจะทำให้มองเห็นเงาดำคล้ายหยากไย่ ยุง ลูกน้ำ หรือแมลง หรือเห็นเป็นจุดเล็ก ๆ เส้น ๆ วง ๆ ลอยไปลอยมาในลูกตาข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้าง และเห็นได้ชัดในที่สว่าง โดยเฉพาะเวลาแหงนมองท้องที่สว่างใส มองไปที่ผนังสีขาว เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยนึกว่ามีหยากไย่อยู่ข้างนอกลูกตา…
Readmore
กรมการแพทย์เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดผู้ป่วยลมชักเครื่องแรกในประเทศไทย

กรมการแพทย์เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดผู้ป่วยลมชักเครื่องแรกในประเทศไทย

นวัตกรรม 13 December 2019
      กรมการแพทย์เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดผู้ป่วยลมชักเครื่องแรกในประเทศไทย กรมการแพทย์เปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองผู้ป่วยโรคลมชักเครื่องแรกของประเทศไทย ที่สถาบันประสาทวิทยา เพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อน ลดระยะเวลาการผ่าตัดได้ถึง 4-8 ชั่วโมง ประชาชนใช้ได้ทุกสิทธิการรักษา วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) ที่สถาบันประสาทวิทยา กทม. นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองผู้ป่วยโรคลมชักเครื่องแรกในประเทศไทย ที่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ประชาชนใช้บริการได้ทุกสิทธิ์การรักษา               อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย ปลอดภัย…
Readmore
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg tablet จำนวน 2,466,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg tablet จำนวน 2,466,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12 September 2019
        ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg tablet จำนวน 2,466,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD)
Readmore
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg Tab(Foil) โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg Tab(Foil) โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

26 July 2019
          ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Metformin 500 mg Tab(Foil) โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562และสามารถยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.โดยผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง(DOWNLOAD)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา Metformin 500 mg Tablet โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา Metformin 500 mg Tablet โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 July 2019
          ประกาศร่างประกวดราคาซื้อยา Metformin 500 mg Tablet โรงพยาบาลบางมูลนาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยเปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 12  กรกฎาคม  2562  ถึงวันที่  19  กรกฎาคม  2562(DOWNLOAD)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องฟอกไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องฟอกไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 June 2019
          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องฟอกไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DOWNLOAD)  

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

joomla menu problem
free accordion menu module
joomla menu not working

QR_Code bmnhos.com

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน - QR Code Friendly
free joomla image slider
free joomla image slider

สติปัญญามีในร่างกายที่แข็งแรง

เริ่มใหม่...วิ่ง

รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

ER ฉุกเฉิน

DEAD FEED

ข้อความถึงคนที่ยังอยู่

ฉุกเฉินทางการแพทย์ คือ อะไร ?

หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

โรคร้าย ภัยเงียบ อาจตายไม่รู้ตัว

คีตะมวยไทย 10 ท่า

จำขึ้นใจ

1669 โรงพยาบาลบางมูลนาก